Blogginlägg postade under 2016


Sammanställning: information gällande samlokalisationsutredningen

2016-01-11 av: Samlokaliseringsbloggen

Detta är en sammanställning av de intressenter och grupper som fått särskild information om utredningen om samlokalisation. Informationen har omfattat bakgrunden till att rektor föreslagit utredningen, varför direktiven är formulerade på det sätt ...


Pressmeddelande om utredningsgruppens sammansättning

2016-01-29 av: Samlokaliseringsbloggen

Utredningen om Högskolans framtida lokalisering är igång Högskolan Dalarnas styrelse har tidigare beslutat om utredningsgruppens sammansättning och delutredningar. Nu har även en ordförande utsetts: Barbro Holmberg. Som många redan känner till har...


Utdrag ur styrelseprotokoll 2016-01-18

2016-01-26 av: Samlokaliseringsbloggen

Styrelsen för Högskolan Dalarna beslutar om att ställa sig bakom utredninsgruppens förslag till utredningsplan inklusive tidplan och budget. Protokollsutdrag 160118 § 2


Information till styrelsen om progressen i utredningen

2016-01-22 av: Samlokaliseringsbloggen

Ordförande, Peter Samuelsson och rektor, Marita Hilliges redogör för styrelsen hur processen, i stora drag, kommer att se ut. Protokollsutdrag 2015-12-17 § 5   Ordförande redogör för hur processen i stort kommer att genomföras. Allt eftersom...


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160118

2016-01-26 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens första möte. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-01-18


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160127

2016-02-01 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens andra möte. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-01-27


I media: Utredning om samlokalisering

2016-11-30 av: Samlokaliseringsbloggen

Här samlar vi länkar till det som skrivits i media om den så kallade samlokaliseringsutredningen. 2016-11-30 Sydsvenskan: Rektorn rasar mot regeringen   2016-11-24 Uppsala Universitet: Rektorsbloggen: Översyn av styrsystem och resursfördelning  ...


Utredningsdirektiv för delutredningar

2016-02-22 av: Samlokaliseringsbloggen

I takt med att utredningsdirektiven godkänns av utredningsgruppen läggs de ut nedan. Synpunkter på direktiven kan lämnas till utredningsgruppens sekreterare Peter Lidman Gustavsson  fram till och med den 6 mars 2016. a. konsekvenser för utbildning...


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160208

2016-02-15 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens möte i början av febrari. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-02-08


Hearing 23 september 2016.

2016-02-29 av: Samlokaliseringsbloggen

Den 23 september 2016 kommer Högskolan att genomföra en hearing för inbjudna gäster där resultatet från samlokaliseringsutredningen kommer att presenteras. Hearingen kommer att utgöra ett forum för att framföra tankar och synpunkter.


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160222

2016-02-26 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens möte 22 februari. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-02-22


Minnesanteckningar från avstämning, delutredningarna

2016-04-06 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens avstämningar med delutredningsgrupperna. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-03-16--17


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160307

2016-03-14 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens möte 22 februari. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-03-07


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160411

2016-04-16 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens möte 11 april Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-04-11


Inkomna synpunkter

2016-04-05 av: Samlokaliseringsbloggen

Följande personer och organisationer kom under februari och mars med synpunkter på bl a utredningsdirektiven:   Pascal Rebreyend (anställd HDa) Anna-Karin Karlsson (anställd HDa) Therese Hercules (anställd HDa) Lena Nerhagen (forskare VTI) Lars Ov...


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160502

2016-05-04 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens möte 2 maj. Minnesanteckningar utredningsgruppens 2016-05-02


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160525

2016-05-27 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens möte 25 maj. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-05-25


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160609

2016-06-10 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens möte 9 juni. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-06-09


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160620

2016-07-13 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens möte 20 juni. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-06-20


Alla delrapporter avseende Högskolan Dalarnas framtida lokalisering redovisade

2016-09-09 av: Samlokaliseringsbloggen

Utredningen består bland annat av åtta delutredningar. Dessa är nu avrapporterade till utredningsgruppen och är en del av det underlag som utredningsgruppen kommer att ta del av. Styrelsen har fastslagit att utredningsprocessen ska vara öppen och...


Minnesanteckningar, utredningsgruppen 160808

2016-08-14 av: Samlokaliseringsbloggen

Här finner ni minnesanteckningar från utredningsgruppens möte 8 augusti. Minnesanteckningar utredningsgruppen 2016-08-08


Utredning om Högskolan Dalarnas framtida lokalisering - slutrapport

2016-09-17 av: Samlokaliseringsbloggen

Utredningsgruppen har överlämnat sin rapport om Högskolan Dalarnas framtida lokalisering till Högskolan Dalarnas styrelse. Rapporten finns att ladda ned här: Slutrapport Högskolan Dalarnas framtida lokalisering


Presentation av utredningen i samband med dagens hearingen

2016-09-23 av: Samlokaliseringsbloggen

Idag, 23 september, har Högskolan Dalarna genomfört en hearing med Högskolans samarbetspartners. Under hearingen presenterade Barbro Holmberg resultatet från den utredning kring Högskolans fortsatta utveckling som pågått under 2016.  Presentation...


Resultatet av utredningen fortfarande relevant

2016-10-20 av: Samlokaliseringsbloggen

  Det har från olika intressenter framförts önskemål om redovisning av kostnaden kring det utredningsarbete som genomförts för Högskolan Dalarnas utvecklingsprogram, där lokaliseringsfrågan var en del i arbetet. – Kostnaden för ett års...


Redovisning av de ’hearings’ som anordnats

2016-11-05 av: Samlokaliseringsbloggen

Utredningen om Högskolan Dalarnas framtida lokalisering presenterades för styrelsen den 21 september. Delutredningarna har dessförinnan varit publicerade på den här bloggen och varit föremål för kommentarer både internt inom Högskolan och externt ...

På denna blogg kan du läsa om den tidigare utredningen kring Högskolans lokalisering.

Taggmoln