Blogginlägg postade under 2015


Utredning om att eventuellt samla högskolans verksamhet till Falun

2015-11-02 av: Samlokaliseringsbloggen

Styrelsen för Högskolan Dalarna kommer på sitt möte på torsdag att ta ställning till ett förslag om samlokalisering till Falun. Utredningen ska allsidigt belysa förutsättningar och konsekvenser och ska vara klar i november 2016. Att frågan kommer...

Taggar:

Utredning om eventuell samlokalisering av Högskolan Dalarna

2015-11-05 av: Samlokaliseringsbloggen

Under torsdagen beslutade högskolestyrelsen enligt rektor Marita Hilliges förslag om att tillsätta en utredning som jämför alternativet samlokalisering till Falun med nuvarande lokalisering. Utredningen ska pågå under ett år och slutsatserna ska...


Debattartikel: Utredning om att samla Högskolan i Falun

2015-11-06 av: Samlokaliseringsbloggen

Styrelsen för Högskolan Dalarna har fattat ett enhälligt beslut att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av att samla hela verksamheten i Falun, jämfört med dagens lokalisering i både Borlänge och Falun. Tidpunkten för denna utredning och...


Protokollsutdrag och berednings-PM

2015-11-23 av: Samlokaliseringsbloggen

Torsdagen den 5 november fattade Högskolans styrelse bl a att tillsälla en utredning för att överväga förutsättningar och konsekvenser av en lokalisering av hela Högskolans verksamhet till Falun jämfört med nyvarande lokalisation. Här finner ni...


Styrelsen beslutar kring utredningsgruppen

2015-12-17 av: Samlokaliseringsbloggen

Den 4 december beslutar Högskolans styrelse kring representationen i utredningsgruppen. Se bifogad protokoll .


Representanter i utredningsgruppen

2015-12-18 av: Samlokaliseringsbloggen

Styrelsen beslutar om följande bemanning av utredningsgruppen.  Beredningsgruppen utser följande att representera akademierna: Ann Hedlund, chef akademin Industri och samhälle, Borlänge Jörgen Elbe, universitetslektor vid akademin Industri och...

På denna blogg kan du läsa om den tidigare utredningen kring Högskolans lokalisering.

Taggmoln