Över 120 elever och lärare från folkhögskolor besökte Högskolan Dalarna.

Välbesökt studiebesök

24 mar 2017 11:00
Onsdagen den 22 mars anordnades en studiedag på Högskolan Dalarna, Campus Falun. De inbjudna var elever och lärare från folkhögskolor runt om i länet. Det blev en lyckad tillställning med över 120 besökare.

Kommunikationschef Ulrica Momqvist hälsade välkommen i Föreläsningssal 4 där besökarna fick en kort introduktion om Högskolan Dalarna som lärosäte, vår vision och om hur högre utbildning inte bara skapar möjligheter för individen, utan också bidrar till en god samhällsutveckling.

Därefter fick besökarna välja ytterligare information utifrån intresse. Några gick till studentlabbet på Idrottstränarprogrammet där studenter hade posterpresentationer. Ett 30-tal besökare gick ner till Mediehuset där programansvariga väntade för att visa dem runt och berätta om våra medieutbildningar. Vidare presenterades Socionomprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Lärarprogrammen av programansvariga och lärare här vid Högskolan Dalarna.

Studentkåren hade en presentation där de berättade om sin verksamhet och hur studentlivet ser ut i Falun och Borlänge.

Besöket avslutades klockan 12.00 och representanter från de olika folkhögskolorna har redan önskat att studiebesöket blir en återkommande aktivitet.

Publicerad