Unik kunskapsväxling med företag inleds

23 apr 2012 08:06
Ett i Storbritannien succéartat projekt genomförs nu för första gången i Sverige vid Högskolan.

På femton företag ska lika många nyutexaminerade högskolestudenter genomföra strategiska utvecklingsprojekt. I Storbritannien har projektet inneburit ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.

Framgångsrikt koncept

KTP Dalarna kallas pilotprojektet, som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa ett i Storbritannien mycket framgångsrikt koncept för kvalificerad kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv, Knowledge Transfer Partnerships - KTP.

– Det här är ett projekt som tydligt exemplifierar det vi kallar samproduktion i Högskolan Dalarnas vision. En konkret samproduktion mellan akademi och näringsliv med fyra vinnare: företagen, studenterna, högskolan och den regionala utvecklingen, säger Högskolan Dalarnas rektor Marita Hilliges.

Utveckling hos företag i regionen

Projektet innebär i korthet att en nyligen examinerad student från högskolan upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om marknadsutveckling, produktutveckling eller processutveckling. Högskolan bidrar med en kvalificerad handledare och med labbresurser. Studenten erhåller marknadsmässig lön, företaget betalar hälften och resten finansieras med projektmedel.

Erfarenheterna från KTP Storbritannien visar att:

Nästan 70 % av studenterna blir kvar på företagen som fast anställda eller delägare i ledande positioner. Varje deltagande företag ökar på sikt i genomsnitt sina vinster med ca 2,5 milj. kr/år före skatt.

Regionala och nationella intressen

– Faller pilotprojektet väl ut är tanken att det skall växlas upp till nationell nivå. Intresset för detta visas tydligt av att Tillväxtverket också bidragit med 4 miljoner kr till piloten, säger projektledare Per Edén, Högskolan Dalarna.

Pilotprojektets totala budget ligger på 11,5 miljoner kr för tre år.

Idéjakt pågår

Projektet söker nu idéer. Fokusområden är besöksnäringen, materialområdet, IT och media samt energi och miljö. Både företag och studenter kan anmäla sitt intresse via högskolans hemsida. Inom ett år ska 15 företag, 15 studenter, 15 forskare och 5 affärscoacher ha dragit igång sina olika utvecklingsprojekt.

KTP Dalarna

Publicerad