Stora skillnader i IT-utbildning i regionens skolor

20 apr 2012 09:58
Enligt en undersökning gjord av Högskolan Dalarna finns stora skillnader i den IT-utbildning som bedrivs vid skolor i Gävle-Dalaområdet.

Undersökningen är framtagen på begäran av Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD), och visar att vissa kommuner har framtagna strategier om hur IT-utbildningen ska gå till, satsar brett och ger resurser till både grund- och gymnasieskolor. Andra prioriterar vissa skolor inom kommunen, och vissa kommuner har ingen strategi alls.

– Det här visar en väldigt splittrad bild av hur kommuner satsar på IT i skolan, både vad gäller pedagogiskt tänk, strategi, och vilka elever och klasser som får ta del av utvecklingen, säger Jan Svärdhagen, utvecklingsledare på NGL-skolcentrum på Högskolan Dalarna.

Det här leder i förlängningen till att vi kan få ett A- och ett B-lag i skolan, menar Svärdhagen, där A-laget får ta del av exempelvis datorer i sin undervisning.

– Skollagen säger att skolan ska vara tidsenlig. Det kan man inte säga att den är om man inte får nyttja de verktyg som finns, säger Jan Svärdhagen.

Jan Svärdhagen och Eva-Lena Embretsen vid Högskolan Dalarna har skrivit rapporten, som bygger på samtal med skol- och förvaltningschefer och kommunpolitiker under hösten 2011.

Läs rapporten:

Nästa generations lärande Högskolan Dalarna: IT & Lärande i PUD-regionens kommuners förskolor och skolor

Inslag i SVT:s Gävle-Dala 17 april (ca 6.05 min in i klippet)

Inslag i SVT:s Gävle-Dala 18 april (ca 6.30 min in i klippet)

Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD)

Publicerad