Nya statistiska metoder för att hitta generna bakom egenskaper

24 apr 2012 11:51
Xia Shen disputerar den 27 april. Han har i sin avhandling utvecklat och utvärderat statistiska metoder för olika typer av genetiska analyser.

Inklusive nya statistiska metoder i kvantitativ genetik, ett område som studerar mätta egenskaper som exempelvis längd eller vikt och deras mekanismer.

Köttkvalitet och blomningstid

Nederländsk forskning har tidigare kunnat redovisa genetisk information generellt för människa, djur och växter; exempelvis resultatgener som kontrollerar köttkvaliteten hos gris respektive blomningstiden hos växter.

I sin forskning har Xia Shen tillgång till genetiska data från hundratals djur som gris och kyckling och växter som Arabidopsis, det vill säga backtravar. Genom att sekvensera DNA-informationen från enskilda individer försöker han validera de tidigare forskningsresultaten och hitta områden i genomet som kan associeras till egenskaper som exempelvis köttkvaliteten och blomningstiden.

Försöker förstå gener bättre

Hans forskning har två inriktningar, dels att försöka hitta de gener som kan förknippas med olika egenskaper, dels husdjursuppfödning. Inom detta område skulle den genetiska forskningen kunna leda till att det går att förutsäga olika egenskaper som jordbruket kan dra nytta av. Xia Shen har utvecklat mjukvarupaket för båda dessa forskningsinriktningar.

– Det viktigaste resultatet av mitt avhandlingsarbete är att ge nya insikter när det gäller modellering av genetisk variation, särskilt via modeller med slumpmässiga effekter. Målet med min forskning är att försöka förstå våra gener bättre. I själva verket vet vi ännu inte hur de bidrar till våra egenskaper, säger Xia Shen.

Fortsätter forska och undervisa

Xia Shen är idag anställd vid Uppsala universitet och kommer efter sin doktorsexamen att fortsätta forska vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Han har fortfarande kvar undervisning på Högskolan Dalarna på 20 procent.

Eva Cederquist

Publicerad