Ny värld av möjligheter för lärare och studenter

22 feb 2012 08:55
På tisdagen öppnade Next Generation Learning Conference vid Högskolan Dalarna. Under tre dagar kommer 40 presentationer om den digitala revolutionens betydelse för utbildning och lärande att hållas på Campus Falun.

Terry Andersson föreläser
Terry Andersson undervisar kurser i utbildningsteknologi på Athabasca Universitys masters- och doktorandutbildningar. Hans egen forskning kretsar främst kring interaktion och sociala medier inom distansundervisning.

Högskolans rektor Marita Hilliges öppningstalade och menade att den pågående digitaliseringen innebär en ny värld för både lärare och studenter.

– Liv och livsstilar har förändrats i en digital övergång, sade Marita Hilliges och konstaterade att det är en utmaning att som lärosäte anpassa sig till detta, men att Högskolan Dalarna ligger väldigt långt fram.

– Vi hör till toppskiktet när det gäller webbaserat lärande, sade Marita Hilliges.

34 000 distansstudenter

Terry Andersson från Athabasca University i Kanada var först ut av fyra huvudtalare under konferensen. Han berättade bland annat om sin forskning om generationsväxlingen när det gäller pedagogik inom distansundervisning och hur den utvecklingen nu inkluderar användandet av webben. Alla 34 000 studenter på Athabasca University studerar på distans.

– Vi ser nu en generation studenter som växt upp med webben, sade Terry Andersson.

Han konstaterade ibland mycket annat i sin föreläsning att även om studenter som läser på distans tenderar att inte fullfölja sina studier i lika hög grad som campusstudenter i dagsläget, så är trenden att ju mer vanan ökar, desto fler blir de som fullföljer sina distansstudier.

När det gäller webbaserade studier så finns även en demokratisk aspekt som förordar ett utvecklande av den typen av studier.

– Kostnaden för utbildning sjunker när den ges online, och kan kvaliteten behållas så gör det att fler kan få tillgång till en kvalitativ utbildning de inte skulle ha råd med om den gavs på ett traditionellt sätt, sade Terry Andersson.

Intervju med Terry Andersson på Next Generation Learning Conference

NGL på Högskolan Dalarna

Next Generation Learning Conference

Publicerad