Medieproduktionsutbildningar eftertraktade

04 maj 2012 14:21
Medieproduktionsutbildningarna är bland de mer eftertraktade utbildningarna vid Högskolan Dalarna.

Förra året hade två av programmen flest förstahandssökande på hela Högskolan, och i årets sökomgång har söktrycket på utbildningarna i medieproduktion ökat med 21 procent.

– Det har varit en stadig uppgång de senaste fem åren och när vi har expanderat med fler program, som Audiovisuell produktion och Manus för film och tv, så har också de fått höga söksiffror, säger Maria Görts, chef för avdelning Medier vid Högskolan Dalarna.

Väl förberedd för yrkeslivet

Hon tror att det fortsatta intresset för media gör utbildningarna intressanta Möjligheten att gå en professionsutbildning där man blir väl förberedd för yrkeslivet, samtidigt som omfattande forskning sker inom ämnena, utgör en lyckad kombination.

Studenter på medieproduktionsutbildningarna får kompetens inom ett brett område när de är färdiga. Det handlar om både tekniskt kunnande och konstnärlig gestaltning.

– Det handlar om gestaltning i form av till exempel fotografi och ljudläggning där tekniskt avancerad utrustning används, och vi håller också på att utveckla forskningen för att så småningom kunna erbjuda magisterexamen, säger Maria Görts.

Praktik och projektledning

Studenterna förbereds också på livet efter utbildningen genom praktikperioder och kurser i projektledning.

– Många av våra studenter startar egna företag och jobbar i projekt och för produktionsbolag efter examen. Genom att studera det som efterfrågas i arbetslivet så höjs anställningsbarheten, säger Maria Görts.

Medieproduktionsutbildningarna vid Högskolan Dalarna är:

Film- och TV-produktion

Ljud- och musikproduktionsprogrammet

Manus för film och TV

Audiovisuell produktion

Publicerad