Fler sökande än förra året – trots färre program

20 apr 2012 12:12
Drygt 300 personer fler sökte i första hand till höstens program vid Högskolan Dalarna jämfört med förra året.

Det motsvarar en ökning på 11%. Detta trots att Högskolan dragit ned antal utbildningar efter minskade anslag från regeringen.

Det totala antalet ansökningar till höstens kurser och program fram till sista ansökningsdatum den 16 april var i år 34 910, jämfört med förra årets 34 734. Den mest populära utbildningen är fortsatt sjuksköterskeprogrammet, men även socionomprogrammet, där Högskolan beviljades examensrätt tidigare i år, får höga söksiffror. Det nya magisterprogrammet i ekonomi har fått över 60 förstahandssökanden.

En fjärdedel färre kurser och program

Antalet sökbara kurser och program minskade med 26 procent jämfört med hösten 2011 vid Högskolan Dalarna, men trots det ökar alltså antalet ansökningar.

– Ökningen är förstås glädjande, säger rektor Marita Hilliges. Vi har fått många fler ansökningar till flera tekniska utbildningar, bl a programmet i datasäkerhet, men det är oroande att antalet ansökningar till lärarutbildningen minskar.

Nätbaserad utbildning ökar

Antalet ansökningar till nätbaserade utbildningar överlag ökar dock. Antalet förstahandsansökningar till de totalt 13 olika utbildningsprogrammen som drivs nätbaserat ökade med 18 procent jämfört med hösten 2011.

– Högskolan Dalarna har en nationellt ledande ställning i nätutbildning i realtid med webbseminarier och föreläsningar. Nätbaserad utbildning ökar närheten mellan studenter och mellan studenter och lärare. Det är bra för kvaliteten och det uppskattar studenterna, säger Marita Hilliges.

En nedgång i antalet förstahandssökanden till kurser och kurspaket, där antalet ansökningar sjunkit med 12 procent jämfört med förra året, var väntad, med tanke på antalet erbjudna kurser har minskat med närmare en fjärdedel.

Ökning även nationellt

Även nationellt ökar antalet ansökningar till högre utbildning. Antalet sökande till höstterminen ökar i år för femte året i rad. Totalt har 357 893 sökt via webbanmälan till höstens program och kurser. Jämfört med 2011 är det en ökning med drygt 3 procent, enligt Verket för högskoleservice, VHS.

Flest ansökningar till program och kurspaket vid Högskolan Dalarna:

  1. Sjuksköterskeprogrammet 1347 sökande totalt
  2. Socionomprogrammet 848
  3. Film- och TV-produktion 575
  4. Psykologi I 570
  5. Ekonomprogrammet 442
  6. Internationella relationer 421
  7. Statsvetenskap I 415
  8. Ljud- och musikproduktionsprogrammet 412
Publicerad