Bra betyg för Högskolans vårdforskning

02 apr 2012 15:17
Vårdforskningen vid Högskolan Dalarna får bra betyg i en utvärdering som Vetenskapsrådet gjort på uppdrag av regeringen.

Forskningen rankas som internationellt, regionalt och nationellt erkänd och bedöms vara relevant för samhället med betyget tre på en femgradig skala.

Det innebär att den vårdvetenskapliga forskningen vid Högskolan Dalarna rankas högre än vid ett stort antal jämförbara lärosäten i Sverige, till exempel högskolorna i Borås, Gävle, Halmstad, Skövde, Väst, och rankas även högre än några av de nya universiteten, som Mittuniversitetet och Karlstad universitet.

– Det här är mycket glädjande och uppmuntrande för fortsatt utveckling av forskningen vid Högskolan Dalarna, säger professor Anna Ehrenberg vid Högskolan Dalarna.

Forskningen inom äldreområdet och munhälsa lyfts särskilt fram som starka och utvecklingsbara forskningsinriktningar. De vetenskapliga publikationerna bedöms vara av hög kvalitet och talar för att det finns god kompetens att fortsatt utveckla vårdforskningen. Sammanfattningsvis bedöms forskningen vara till nytta för samhället och hälsa och sjukvården.

Publicerad