Årets alumn utsedd

13 jan 2015 08:00
Många av de studenter som har läst vid Högskolan Dalarna gör betydande insatser för samverkan mellan Högskolan och samhället.

Sedan ett år tillbaka utser högskolan någon av sina tidigare studenter till årets alumn för att visa hur värdefulla och varmt uppskattade dessa insatser verkligen uppfattas.

Årets alumn 2014 heter Martin Olsén. Martin studerade vid Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna och arbetar numera som konsultchef vid Sogeti i Borlänge.  

Motiveringen till årets utnämning lyder enligt följande.

”Martin har under många år visat ett stort och genuint intresse för att arbeta med Högskolan på olika sätt. Han har varit en inspirationskälla i egenskap av föreläsare. Han har väglett och motiverat i egenskap av handledare för flera examensarbeten. Han har möjliggjort för studenterna att få en bild av verkligheten genom att ta fram olika fallstudier. Han har även varit en engagerad och lyhörd handledare för akademiker med utländsk bakgrund.

Martin har med dessa varierande insatser under flera års tid bidragit till en bred samverkan mellan samhället och Högskolan Dalarna och även varit en mycket god förebild för våra studenter. Han får i högsta grad anses vara en god ambassadör för Högskolan Dalarna. Med stor glädje delar vi därmed ut utmärkelsen ”Årets alumn” till Martin Olsén.”

Priset kommer att delas ut vid Stjärngalan den 29 januari kl 15.50 av Högskolan Dalarnas prorektor Marie Klingberg Alvin. 

Publicerad