Årets alumn utsedd av Högskolan Dalarna

13 jan 2015 09:01
Många av de studenter som har läst vid Högskolan Dalarna gör betydande insatser för samverkan mellan Högskolan och samhället.

Sedan ett år tillbaka utser Högskolan någon av sina tidigare studenter till årets alumn för att visa hur värdefulla och varmt uppskattade dessa insatser verkligen uppfattas. 

Årets alumn 2014 heter Martin Olsén. Martin studerade Datateknik vid Högskolan Dalarna och arbetar numera som konsultchef vid Sogeti i Borlänge.  

Motiveringen till årets utnämning lyder enligt följande. 

Årets alumn har under många år visat ett stort och genuint intresse för att arbeta med Högskolan. Som föreläsare har han varit en inspirationskälla för många och som handledare för ett flertal examensarbeten har han väglett och motiverat enskilda studenter. Genom att använda fallstudier har han låtit studenter få en djupare inblick i yrkeslivets verklighet. Årets alumn har också varit en engagerad och lyhörd handledare för akademiker med utländsk bakgrund.

Samtidigt som han på så sätt bidragit till en bred och fördjupad samverkan mellan samhället och Högskolan Dalarna, har årets alumn också varit en god förebild för våra studenter och en god ambassadör för Högskolan. Därför är det med glädje och stolthet som Högskolan Dalarna delar ut utmärkelsen ”Årets alumn” 2014 till Martin Olsén.

Priset kommer att delas ut vid Stjärngalan den 29 januari kl 15.50 av Högskolan Dalarnas prorektor Marie Klingberg Alvin. 

Publicerad