Somayeh Aghanavesi, Anna Anåker, Therese Friberg

Doktorander tävlar om den bästa forskningspresentationen

Onsdag den 15 mars tävlade våra doktorander om bästa forskningspresentation på 3 minuter, på Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun. 

Första pris:

Somayeh Aghanavesi, Komplexa system - mikrodataanalys
"Sensor-based Parkinson’s disease symptom assessment"

Andra pris:

Anna Anåker, Hälsa och välfärd
"Vårdmiljöer för strokevård"

Tredje pris:

Therese Friberg, Utbildning och lärande
"Talet om den svaga eleven - En forskningsplan"

Läs mer om den genomförda tävlingen och bedömningskriterierna

1:a pris 10.000 kr, 2:a pris 8.000 kr, 3:e pris 5.000 kr

Juryn bestod av:

  • Patrik Pettersson, Dalateatern
  • Jens Runnberg, Falu kuriren 
  • Kerstin Öhrn, Högskolan Dalarna

Tävlande doktorander:

Xiaoyun Zhao, Komplexa system - mikrodataanalys
"Government vs Market in Sustainable Residential Development?" 

Sara Saketi, Stålformning och ytteknik
"Wear of cutting tools in machining"

Mari Hysing, Utbildning och lärande
"Bilder i undervisningen - en forskningsplan"

Sanja Nilsson, Interkulturella studier
"Stigmatiserad barndom: barn och ungdomars erfarenheter av att växa upp inom församlingen Knutby Filadelfia"

Yujiao Li, Komplexa system - mikrodataanalys
"What happened when IKEA came to town?"

Dávid Molnár, Stålformning och ytteknik
"Deformation properties of austenitic stainless steels"

Therese Friberg, Utbildning och lärande
"Talet om den svaga eleven - En forskningsplan"

Somayeh Aghanavesi, Komplexa system - mikrodataanalys
"Sensor-based Parkinson’s disease symptom assessment"

Helena Grundén, Utbildning och lärande
"Planering i matematikundervisning – relationer och influenser"

Fatumo Osman, Hälsa och välfärd
"Parenting support for Somali-born parents on promoting children’s mental health"

Ilias Thomas, Komplexa system - mikrodataanalys
"Dosing optimization of Parkinson’s disease treatment"

Megan Case, Utbildning och lärande
"Lifelong Language Learning in the 21st Century"

Anna Anåker, Hälsa och välfärd
"Vårdmiljöer för strokevård"

Åsa Grek, Komplexa system - mikrodataanalys
"Betydelsen av internt genererat kapital för en långsiktigt hållbar företagstillväxt "

Nadezda Lebedeva, Utbildning och lärande
"What keeps play alive? An alternative perspective to research play: a study of young newcomer children and their playing interactions in Sweden"

Jessica Gyhlesten Back, Stålformning och ytteknik
"Materials Science -Steering mechanical properties in steel"

Magnus Fahlström, Komplexa system - mikrodataanalys
"Trade-offs in the Physical Classroom Environment"

Steven Hunter Lindqvist, Utbildning och lärande
"Learning skills and abilities"