Program Akademisk högtid 2017

Tid: Fredag 17 mars kl. 17.00 (platserna ska vara intagna kl. 16.45)

Plats: Magasinet Falun

Program

Procession: Högskolan Dalarnas marsch, FaluFolkBand

Välkomsttal: Rektor Marita Hilliges

Musik: FaluFolkBand

Högtidstal: Generalsekreterare SUHF Anders Söderholm

Musik: FaluFolkBand

Promovering av hedersdoktorer: Promotor Dekan Lars Rönnegård

Promovering av doktorer: Promotor Dekan Lars Rönnegård

Hedersdoktorernas tal: Lena Willemark

Musik: FaluFolkBand

Doktorer diplomeras: Prodekan Sara Irisdotter Aldenmyr

Excellenta och meriterade lärare diplomeras: Prodekan Sara Irisdotter Aldenmyr

Docenter diplomeras: Prorektor Marie Klingberg-Allvin

Musik: FaluFolkBand

Installation av professorer: Rektor Marita Hilliges

Musik: FaluFolkBand

Studenternas tal: Ordförande i Dalarnas studentkår Tom Edoff

Utdelning av dalarnas studentkårs pedagogiska pris: Ordförande Tom Edoff, Vice ordförande Isak Andersson

Utdelning av högskolan dalarnas pris alumn 2017: Prorektor Marie Klingberg-Allvin

Utdelning av högskolan dalarnas samverkanspris: Landshövding Ylva Thörn, Rektor Marita Hilliges

Procession: Uttågsmusik Högskolan Dalarnas marsch, FaluFolkBand

Bussar

Bussar går från Högskoleentrén i Borlänge kl. 15.45 och tillbaka till Borlänge kl. 24.00.