Bilder från Akademisk högtid 2017

Nedan visas ett urval av bilder från den Akademiska högtiden 2017:


Procession med fanborg och Högskolans ceremonistav som bar band med Kinas, Libanons, Sveriges och Tjeckiens färger för att hedra de doktorer som fullgjort sin forskarutbildning vid Högskolan Dalarna 


Inledningsanförande av rektor Marita Hilliges

Anders Söderholm, generalsekreterare SUHF höll högtidstalet
Anders Söderholm, generalsekreterare SUHF höll högtidstalet


Nya doktorer: Kristin Svenson, Zuzana Matcuschova och nya hedersdoktorer: Lena Willemark och Tom Ramstedt


Hedersdoktorer Lena Willemark och Tom Ramstedt med rektor Marita Hilliges


Hedersdoktor Tom Ramstedt promoveras av promotor och dekan Lars Rönnegård


Tacktal av Hedersdoktor Lena Willemark 


Nya professorer: Chris Bales, Jonas Stier, rektor, Magnus Jegermalm, Mats Lundgren, Marie Klingberg-Allvin, Susanna Heldt Cassel, Maria Olson, Sara Irisdotter Aldenmyr


Samverkanspristagare Anna Ehrenberg och Henrik Eriksson som fick priset ur Landshövding Ylva Thörns hand


Årets alumn Maria Swartling som uppmärksammades av prorektor Marie Klingberg-Allvin


Studentkårens pedagogiska pristagare Hajo Holz med Studentkårens ordförande Tom Edoff och vice ordförande Isak Andersson 


FaluFolkBand spelade under ceremonin

Alla bilder från högtiden:

Skip Navigation Links.
dekan prodekan prorektor rektor.jpg
docent Alatalo 1.jpg
docent Alatalo 2.jpg
docent Aronsson 1.jpg
docent Aronsson 2.jpg
docent Bartholdsson 1.jpg
docent Bartholdsson 2.jpg
docent Florin 1 .jpg
docent Florin 2.jpg
docent Forsner 1.jpg
docent Forsner 2 .jpg
docent Jonsson 1.jpg
docent Jonsson 2.jpg
docent Liljas 1 .jpg
docent Liljas 2.jpg
docent Lindqvist 1.jpg
docent Lindqvist 2.jpg
docent Nyberg 1.jpg
docent Nyberg 2.jpg
docent Olsmats 1.jpg
docent Olsmats 2 .jpg
docent Surreddi 1.jpg
docent Surreddi 2 .jpg
docent Westin 1.jpg
docent Westin 2.jpg
Doktor Annerberg 1.jpg
Doktor Annerberg 2.jpg
Doktor Gradén 1.jpg
Doktor Gradén 2.jpg
Doktor Hennius 1.jpg
Doktor Hennius 2.jpg
Doktor Högberg 1.jpg
Doktor Högberg 2.jpg
Doktor Källberg 1.jpg
Doktor Källberg 2 .jpg
Doktor M Carlsson 1.jpg
Doktor M Carlsson 2.jpg
Doktor Macuchova 1.jpg
Doktor Macuchova 2.jpg
Doktor Macuchova 3.jpg
Doktor Malm 1.jpg
Doktor Malm 2.jpg
Doktor Malmsten 1.jpg
Doktor Malmsten 2.jpg
Doktor Nordin 1.jpg
Doktor Nordin 2.jpg
Doktor Nordström 1.jpg
Doktor Nordström 2.jpg
Doktor Nyberg 1.jpg
Doktor Nyberg 2.jpg
Doktor Olsson 1.jpg
Doktor Olsson 2.jpg
Doktor Randell 1.jpg
Doktor Randell 2.jpg
Doktor Rosenkvist.jpg
Doktor Svenson 1.jpg
Doktor Svenson 2.jpg
Doktor Svenson 3.jpg
Doktor Svenson 4.jpg
Doktor T Carlsson 1.jpg
Doktor T Carlsson 2.jpg
Doktor Teledahl 1.jpg
Doktor Teledahl 2.jpg
Doktor Thulemark 1 .jpg
Doktor Thulemark 2.jpg
Doktor Vixner 1.jpg
Doktor Vixner 2.jpg
Ehrenberg samverkans pris och rektor .jpg
Ehrenberg samverkans pris och rektor 2.jpg
Ehrenberg samverkans pris och rektor 3.jpg
Ehrenberg samverkans pris och rektor 4.jpg
Eriksson samverkanspris och landshövdingen 1.jpg
Eriksson samverkanspris och landshövdingen 2.jpg
Eriksson samverkanspris och landshövdingen 3.jpg
Eriksson samverkanspris och landshövdingen 5.jpg
Eriksson samverkanspris och landshövdingen 6.jpg
hatt och diplom 2 .jpg
hattar och diplom.jpg
hedersdoktor Ramstedt.jpg
hedersdoktor Willemark.jpg
hedersdoktorer .jpg
hedersdoktorer och rektor 1.jpg
hedersdoktorer och rektor 2.jpg
hedersdoktorer och rektor 4.jpg
hedersdoktorer och rektor 5.jpg
Holz pedagogiskt pris 2.jpg
Holz pedagogiskt pris.jpg
inledning rektor 1.jpg
inledning rektor 2.jpg
inledning rektor 4.jpg
inledning rektor 5.jpg
inledning rektor 6.jpg
inledning rektor 7.jpg
inledning rektor 8.jpg
inledning rektor 9.jpg
inledning Öhrn 1.jpg
inledning Öhrn 2.jpg
Jabo dans 1.jpg
Jabo dans 2.jpg
Jabo dans 3.jpg
Jabo dans 4.jpg
Jabo dans 5.jpg
Jabo dans 6.jpg
Jabo dans 7.jpg
Jabo dans 8.jpg
Jabo dans 9 .jpg
konstnärlig lektor Gigor 1.jpg
konstnärlig lektor Grigor 2.jpg
konstnärlig lektor meriterad lärare.jpg
kårdordf och Öhrn.jpg
kårordf ,vice ordf och ped pristagare 2.jpg
kårordf och vice ordf.jpg
kårordf, vice ordf och ped pristagare 3.jpg
kårordf, vice ordf och ped pristagare 4.jpg
kårordf, vice ordf och ped pristagare Holz 1.jpg
kårordf, vice ordf och ped pristagare Holz 6.jpg
kårordförande 1.jpg
kårordförande 2.jpg
kårordförande 3.jpg
kårordförande 4.jpg
kårordförande 5.jpg
kårordförande 6.jpg
landshövding Ylva Thörn 1.jpg
Magasinet innan start.jpg
meriterad lärare Nordevald-Sjöberg 1.jpg
meriterad lärare Nordevald-Sjöberg 2.jpg
musik till dansen.jpg
musiker 1.jpg
musiker 2 .jpg
musiker 3.jpg
musiker Carr .jpg
musiker Carr och Lindfors .jpg
musiker Jafo 2 .jpg
musiker jafo 3 .jpg
musiker Jafo.jpg
musiker Jonsson 2.jpg
musiker Jonsson.jpg
musiker Lindfors och Mattsson.jpg
musiker Mattsson .jpg
musiker Mattsson 2 .jpg
några doktorer 1.jpg
några doktorer 2.jpg
några doktorer 3.jpg
några doktorer med prodekan.jpg
procession 1.jpg
procession 2.jpg
procession 3.jpg
procession ceremonistav rektor .jpg
procession och musik 2.jpg
procession och musik 3.jpg
procession och musik 4.jpg
procession och musik 5.jpg
procession och musik 6.jpg
procession rektor ordf .jpg
procession, musik och fanborg .jpg
procession, musik1.jpg
prodekan 1.jpg
prodekan 2.jpg
professor Bales 1.jpg
professor Bales 2.jpg
professor Bales 3 .jpg
professor Heldt Cassel 1.jpg
Professor Heldt Cassel 2.jpg
professor Heldt Cassel 3 .jpg
professor Irisdotter Aldenmyr 1.jpg
professor Irisdotter Aldenmyr 2 .jpg
professor Irisdotter Aldenmyr 3.jpg
professor Irisdotter Aldenmyr 4.jpg
professor Jegermalm 1.jpg
professor Jegermalm 2.jpg
professor Jegermalm 3.jpg
professor Jegermalm 4 .jpg
professor Klingberg-Allvin 1.jpg
professor Klingberg-Allvin 2.jpg
professor Klingberg-Allvin 3.jpg
professor Klingberg-Allvin 4.jpg
professor Lundgren 1.jpg
professor Lundgren 2.jpg
professor Lundgren 3.jpg
professor Lundgren 4.jpg
professor Olson 1.jpg
professor Olson 2.jpg
professor Olson 3.jpg
professor Stier 1.jpg
professor Stier 2 .jpg
professor Stier 3.jpg
professor Stier 4.jpg
promotor 1.jpg
promotor 2.jpg
promotor 3.jpg
promotor 4.jpg
promotor och Öhrn.jpg
prorektor 1.jpg
prorektor 2.jpg
prorektor 3.jpg
Ramstedt och promoter 5.jpg
Ramstedt och promotor 1.jpg
Ramstedt och promotor 3.jpg
Ramstedt och promotor 4.jpg
rektor 1.jpg
rektor 2.jpg
rektor 3.jpg
rektor 4.jpg
rektor 5.jpg
samtliga docenter 1.jpg
samtliga docenter 2.jpg
Samtliga doktorer 1.jpg
samtliga doktorer 2.jpg
samtliga professorer 1.jpg
samtliga professorer 2 .jpg
samtliga professorer 2.jpg
samverkanspristagare landshövding rektor 1.jpg
Scen 1.jpg
scen 2.jpg
scen 3.jpg
scen höger .jpg
scen höger 2.jpg
scen höger med rektor.jpg
scen vänster med musik.jpg
Söderholm 1.jpg
Söderholm 2.jpg
Söderholm 4.jpg
Willemark med musiker 1.jpg
Willemark med musiker 10.jpg
Willemark med musiker 11.jpg
Willemark med musiker 2.jpg
Willemark med musiker 3.jpg
Willemark med musiker 4.jpg
Willemark med musiker 5.jpg
Willemark med musiker 6.jpg
Willemark med musiker 7.jpg
Willemark med musiker 8.jpg
Willemark med musiker 9.jpg
Willemark och Mattsson 2 .jpg
Willemark och promotor 1.jpg
Willemark och promotor 2.jpg
Willemark och promotor 3.jpg
Willemark och promotor 4.jpg
Willemark och promotor 5.jpg
Willemark och promotor 6.jpg
Willemark och promotor 7.jpg
Willemark tacktal 1.jpg
Willemark tacktal 2.jpg
Willemark tacktal 3.jpg
Willemark tacktal 4.jpg
årets alumn Swartling och prorektor 2.jpg
årets alumn Swartling och prorektor.jpg
Öhrn 1.jpg
Öhrn 2.jpg
Öhrn 3.jpg
Öhrn 4.jpg
Öhrn 5.jpg
Öhrn 6 .jpg
Skip Navigation Links.