Öppen föreläsning: Hur påverkar migration och flykt människors hälsa och vad händer i vårdmöten över kulturgränser?

För många av oss som pratar med eller om flyktingar och andra migranter är brist på kunskap ett problem. Verkligheten kring migrationen är komplex och omfattar många olika kunskapsområden – som alla på olika sätt påverkar varandra.

Titel: Hur påverkar migration och flykt människors hälsa och vad händer i vårdmöten över kulturgränser?
Presentatör: Fatumo Osman, doktorand i omvårdnad, Kerstin Erlandsson, docent i omvårdnad och Ulrica Byrskog, filosofie doktor i omvårdnad. Fatumo Osman, Ulrika Byrskog och Kerstin Erlandsson är alla verksamma inom Akademin för utbildning, hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna. Ulrika Byrskog har lång klinisk erfarenhet som sjuksköterska och barnmorska. Hon är medicine doktor sedan 2015 med forskningsområdet inriktat på migration och reproduktiv hälsa och arbetar även med Högskolans Dalarnas internationella sammarbetsprojekt för vidareutbildning av barnmorskelärare i låginkomstkontexter. Fatumo Osman är doktorand vid Karolinska Institutet, institutionen kvinnors och barns hälsa. Hon har en bakgrund som sjuksköterska med inriktning mot folkhälsoarbete. Hennes forskning handlar om migration och riktad föräldrastöd för utlandsfödda föräldrar för att främja föräldrar och barns psykiska hälsa. Hon arbetar även med Högskolan Dalarnas samarbetsprojekt med universitet i Somalia och Bangladesh, kring masterutbildning i sexuell och reproduktiv hälsa för barnmorskor och sjuksköterskor. Kerstin Erlandsson är docent i vårdvetenskap sedan 2011 och leder internationella utbildningsprojekt på Högskolan Dalarna. Tidigare arbetade Kerstin för FNs befolkningsfond (UNFPA) i Nepal med att initiera barnmorskeutbildning enligt internationell standard. Hon forskar inom området och har lång klinisk erfarenhet som barnmorska innan hon började inom akademin.

Datum: 9 december
Tid: 16.00 – 17.30
Plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun 

Streaming: http://old.play.du.se/live1/    

För att se tidigare föreläsningar se sidan Öppna föreläsningar för att öka kunskapen i flyktingfrågor 

Högskolan Dalarna har samlat sina lärare och forskare kring området migration och mottagande för att erbjuda offentliga föreläsningar dit allmänheten är hjärtligt välkomna

- Vi erbjuder inga lösningar eller enkla förklaringar. Men vi vill på detta sätt bidra till en bättre förståelse för olika perspektiv på frågor om migration och mottagande. Vi bjuder därför in alla till öppna föreläsningar i vårt nya högskolebibliotek i Falun. Det blir en föreläsning varannan vecka om allt från migrationsströmmar genom hela mänsklighetens historia till etik, kulturmöten och hälsoaspekter, säger Andrew Casson vicerektor vid Högskolan Dalarna. 

- Tanken är att fördjupa vår kunskap genom att låta en rad olika forskares perspektiv belysa varandra – religionsvetare sociologer, etiker, historiker, kulturgeografer, språkvetare och vårdvetare, bland andra, säger Stina Jeffner, som är sociolog och kursansvarig för den kurs som också bygger på föreläsningsserien.

Genom sina utbildningar och sin forskning försöker Högskolan Dalarna arbeta med att främja ett gott samhälle, ett samhälle som i grunden bygger på alla människors lika värde. 

- Vi vill bidra till en bättre förståelse av hur Dalarnas framtid hänger samman med världens framtid. Vi vill också att Högskolan Dalarna ska vara en öppen mötesplats för en levande diskussion om vad som utgör ett gott samhälle, fortsätter Andrew.