Öppen föreläsning: Maskininlärning och datorseende som understöd för beslut

Kan datorer se bättre och göra bättre bedömningar än människor? Min forskning visar bl a hur vegetation längs med järnvägbanor kan mätas och kvantifieras av mänskliga bedömare och i vilken grad machine vision (datorseende) kan automatisera och förbättra samma process. Datorseende och maskininlärning har en stor potential för att åstadkomma förbättringar i många olika tillämpningar i samhället. 

Presentatör: Roger Nyberg, lektor i informatik vid Högskolan Dalarna

Datum: 31 maj 2017
Tid: 16.00-17.00
Plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun