Högskoledag för länets studievägledare

Högskolan Dalarna anordnar en dag för länets studie- och yrkesvägledare.

Datum: Den 7 februari 2017
Tid: 09.45-16.00
Plats: Fö2, Campus Falun

Vid frågor, kontakta Ina Carlsson

Tema för dagen: Ett gott samhälle

Programmet publiceras i mitten av januari

Sista anmälningsdag 27 januari