Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd - Patients experiences after anti-VEGF treatment for sight-threatening diabetes macular oedema

Presentatör: Therese Granström 
Titel: Patients' experiences after anti-VEGF treatment for sight-threatening diabetes macular oedema - a qualitative interview study.

Datum:
24 april 2017
Tid: 11.00-12.00
Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, Jerusalem