Forskningsseminarium: Interkulturella studier - Ett motsägelsefullt möte: svenska missionärer och Bakongo i Fristaten Kongo

Global historia

Presentatör: Pia Lundqvist, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Titel: Ett motsägelsefullt möte: svenska missionärer och Bakongo i Fristaten Kongo

Datum: 24 april
Tid: 11.00-15.00
Plats: 033, Campus Falun