Öppen föreläsning: "Fråga forskaren" - Om lärarskapets moraliska dimension

Fråga forskaren är en öppen dialog mellan forskare och allmänhet - en föreläsningsserie som kommer att erbjudas sista onsdagen varje månad. Föreläsningen avslutas med en ”frågestund” då åhörarna får möjlighet att ställa frågor direkt till forskaren. 

Om lärarskapets moraliska dimension

Moral, såsom den växer fram i interaktionen mellan lärare och elever, är en både självklar och oundviklig dimension i varje lärares vardag. Med sin professionella omdömesförmåga måste en lärare kunna uppmärksamma den moral som växer fram och agera på ett sätt som elever uppfattar som gott och rätt. Svårt? Ja, säkerligen svårare än vad det i förstone verkar. Föredraget syftar till att ge en förståelse för den komplexitet som inryms i lärares arbete – och samtidigt visa de möjligheter som finns.

Presentatör: Sören Högberg, lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna, har lång erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor både som lärarutbildare på högskolan och lärare i grundskolan. Han disputerade 2015 med avhandlingen ”Om lärarskapets moraliska dimension – ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal”. Idag innehåller hans tjänst ämnesföreträdarskap och undervisning i pedagogiskt arbete samt forskning.

Datum: 22 februari 2017
Tid: 16.00-16.45
Plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun