Forskningsseminarium: Utbildning och lärande

Presentatör: Viktor Johansson

Ämne: Filosofi för barn och barn för filosofi: Om lek, bilderböcker och filosofi i förskolan. En summering av ett post-doc projekt

Datum: 26 april 2017
Tid: 13:00-15:00
Plats: Sal 033 källarplan i Hyttan, Campus Falun