Forskningsseminarium: The Information Overload Phenomenon

Presentatör: Prof. Thomas Rachfall, Director and Head for Academic Training, HTW Berlin

Titel: "The Information Overload Phenomenon"

Datum: 22 februari
Tid: 13:00-14:30
Plats: Sal 320, Högskolan Dalarna, Campus Borlänge