Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Litteratur, Identitet och transkulturalitet, LIT

Presentatörer: Lovisa Berg och Mattias Aronsson

Titel: "Masculinities and the Female Authored Syrian Novel Marguerite Duras i svensk översättning"

Datum: 21 mars
Tid: 13.00-15.00
Plats: Emma Zorn, samtal 48