Forskningsseminarium: Interkulturella studier - Presentation av forskning kring statistiska metoder

Presentatör: Gintare Grigonyte, Stockholms universitet

Titel: Presentation av forskning kring statistiska metoder

Datum: 25 april 2017
Tid: 13:00-15:00
Plats: Valborg, samtal 50