Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Interkulturella språkstudier, IKSS

Presentatörer: Monika Stridfeldt och Sara Nittve

Tema: Presentation av forskning

Datum: 23 maj 2017
Tid: 13.00-15.00
Plats: Valborg, samtal 50