Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd - "Patients' perceptions and experiences of the physical environment at a new build stroke unit"

Titel: "Patients' perceptions and experiences of the physical environment at a new build stroke unit"
Presentatör: Anna Anåker

Datum: 22 maj 2017
Tid: 10.00-12.00
Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, Jerusalem