Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd - Hälsoekonomi

Presentatör: Hanna Gyllensten

Titel: Hälsoekonomi

Datum: 27 mars
Tid:
10:00-12:00
Lokal: Jerusalem, Campus Falun