Forskningsseminarium: Hälsa och Välfärd - Forskning om personcentrerad vård: begrepp och metoder

Moderator: Lars Wallin, Renée Flacking, Malin Tistad, Ulla-Karin Schön, Janeth Leksell och Anna Cristina Åberg

Titel: Forskning om personcentrerad vård: begrepp och metoder

Datum: 23 maj 2017
Tid: 13.00-16.00
Plats: V325, Campus Falun