Forskningsseminarium: Utbildning och lärande

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Presentatör: BethAnne Paulsrud

Ämne: Discourses on multilingualism in Swedish education: Affordances and constraints

Datum: 25 april
Tid:13:00-15:00
Plats: Selma