Forskningsseminarium: Big Data

Presentatör: Prof. William Song, wso@du.se

Datum: 24 mars
Tid: 10:30-12:00
Plats: 332, Campus Borlänge