Disputation: Anna Teledahl

Disputation: Anna Teledahl, pedagogik, Högskolan Dalarna
Avhandlingens titel: "Knowledge and writing in school mathematics - a communicational approach", se avhandlingen
Opponent: Candia Morgan, Professor, University College London

Datum: 7 oktober 2016
Tid: 13:15
Plats: Fö6, Campus Falun
Streaming: Föreläsningssal 6