Stöd och support

support

Vi är tillgängliga!

En stor del av det stöd som NGL-centrum ger är tekniskt stöd i lärmiljöerna, till exempel e-mötesverktyg (Adobe Connect) och lärplattform (Fronter). Detta stöd ges till både personal och studenter.

För att ge ett effektivt stöd är det viktigt att stödet finns lättillgängligt, varför du kan nå den hjälp du behöver genom telefon, e-mötesverktyget, e-post eller genom att besöka någon av NGL-centrums lokaler på både campus Falun och campus Borlänge.

Besök gärna vår samlade supportsida för information om öppettider med mera.

Instruktioner, guider och hjälpfilmer

Som komplement till det personliga stödet har vi också en stor mängd instruktioner, guider och hjälpfilmer för studenter och personal. Detta kan underlätta för våra studenter och vår personal att i egen takt och när tid finns att lära sig våra system och verktyg. 

Kurser

NGL-centrum erbjuder också en mängd kortare kurser för personal i de verktyg som kan användas i undervisningen. Kurserna syftar till att ge ett gott handhavande av verktyget och hur man praktiskt använder dem i sin undervisning.

Högskolepedagogiska samtal

Enskilda lärare är välkomna att kontakta NGL-centrum för att samtala kring utbildningsfrågor, antingen det rör sig om att bolla tankar eller lösa ett specifikt problem.

Vi besöker också gärna ämnesmöten eller andra möten för få en chans att träffas eller för ett samtal om något som är angeläget för er. Lämna också gärna förslag på kortare eller längre utbildningar som skulle kunna ingå i det högskolepedagogiska kursutbudet.

Kontakt:
Eva Hagström
Högskolepedagogisk utvecklingsledare
Telefon: 023-77 85 05
E-post: ehg@du.se