Tips & trix

Här har vi samlat goda exempel och annat som kan inspirera dig som lärare.

Astrid Alnås-Widen i en föreläsning om etalnol. Föreläsningen är inspelad med green screen och innehåller 3-dimensionella modeller för att åskådliggöra etanolmolekylens sammansättning.

 

Bengt-Olof Hed pratar om notvärden i en produktion gjord tillsammans med vår medieproducent.

 

Hans Rosendahl beskriver avsnittsbrytning i Word. Inspelningen är gjord i programmet Camtasia.

 

Linda Vixner om Högskolan Dalarnas Wiki. Inspelningen är gjord i NGL-centrums inspelningsstudio där föreläsaren själv väljer vad som ska visas i den färdiga filmen. Observera att vi har numera en ny Wiki, vilket gör att innehållet i denna film inte stämmer och att filmen nu tjänar som exempel på en inspelning i vår studio.

 

Anton Grenholm om strukturen i Fronters kursrum. Inspelningen är gjord i NGL-centrums inspelningsstudio. Observera att vi har en ny version av Fronter vilekt för innehållet i denna film inaktuellt.

 

Informationssökning

Paul Flack har gjort en interaktiv föreläsning om informationssökning. Presentationen är gjord i programmen Adobe Captivate och Camtasia.

 

Adobe Presenter

Barbro Carnehag i en föreläsning om gymnasieskolans styrdokument. Föreläsningen är i grunden en PowerPoint-presentation som sedan vidareutvecklats till en färdig presentation i Adobe Presenter.