Utbildningsverktyg

Vi har ett brett utbud av utbildningsverktyg i vilka vi ger både kurser och daglig support. Som anställd kan du anmäla dig till de olika kurserna på intranätet. Till studenter erbjuder vi vid terminstarter kurser och genomgångar i Fronter och Connect.

Till vissa verktyg har vi inga stående kurser eller kurser enbart i början av terminerna. Vänligen kontakta NGL-centrum om du saknar en kurs i något verktyg.

 

Fronter   

ikon Fronter

Fronter är Högskolan Dalarnas nätbaserade lärplattform utifrån vilken alla våra utbildningar och kurser administreras.

 

Connect (Samtal)   

ikon Connect

Adobe Connect, eller Samtal som vi kallar plattformen, är ett program för möten inom nätbaserade kurser. Med Connect kan lärare och studenter träffas, samtala och dela information under till exempel seminarier.

 

Videochat   

ikon Videochat

Videochatten är ett system för direktsända föreläsningar där du kan titta på föreläsningar från någon av Högskolan Dalarnas fysiska föreläsningssalar.

 

Inspelningsstudio

Inspelningsstudion används när lärare vill göra digitala inspelningar av sina föreläsningar och göra dem tillgängliga för studenterna.

 

SMART Board och Sympodium   

ikon SMART

SMART Board är en stor tryckkänslig skrivtavla med interaktiva funktioner som används i några av våra salar. Ett sympodium är en mindre variant av en SMART Board som kan kopplas till en projektor.

 

Adobe Presenter   

ikon Presenter

Med Adobe Presenter förvandlas PowerPoint-presentationer lätt till färdiga föreläsningar med inspelat tal och video.

 

Ephorus

Ephous är ett antiplagieringsverktyg som lärare kan använda för att kontrollera studenters texter ur ett plagieringsperspektiv.

 

Wiki

Högskolan Dalarnas egen Wiki används av både lärare och studenter för att skapa och redigera texter. Texterna utgör delar av en större samling kunskap i vitt skilda ämnen.

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.