Utvecklingsprojekt 2010-2014

Development

Inom NGL är ambitionen att utveckla formerna, pedagogiken och tekniken för att öka kvaliteten i utbildningen.

För detta ändamål finansierades NGL-programmet t o m 2014-12-31 där ett stort antal lärardrivna utvecklingsprojekt drevs varje år. Här kan du läsa mer om dessa, organiserade efter vilka akademi som ägar projekten. Du kan se alla tidigare projekt i en lista, sorterade i bokstavsordning.

Högskoleövergripande projekt

Ett antal av våra projekt är projekt som utvecklar och gynnar Högskolan Dalarna eller funktioner inom Högskolan på en högskoleövergripande nivå. Dessa projekt har betydelse för hela Högskolan och dess resultat kommer att påverka stora delar av Högskolans verksamhet.

Akademin Humaniora och medier

Akademin Humaniora och medier erbjuder utbildningar i arabiska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska, tyska, filosofi, historia och religionsvetenskap samt svenska och svenska som andraspråk. Inom akademin ingår även det teoretiska studiet av medier och IT som strukturer, tolkning av medieinnehåll och hur människor använder olika medier och IT samt kunskap om det konstnärliga och tekniska handlag som krävs för att initiera och gestalta projekt inom olika medier. Akademin har totalt ca 170 lärare och ett stort antal studenter, varav många studerar på deltid sittandes runt om i världen då de deltar i någon av våra nätbaserade utbildningar

Akademin Industri och samhälle

Akademin Industri och samhälle har en internationell och tvärvetenskaplig grundutbildnings- och forskningsmiljö. Akademin Industri och samhälle utbildar morgondagens ingenjörer, ekonomer, energitekniker, grafiker, personalvetare, turismutvecklare och datavetare. Akademin innefattar ca 2000 heltidsstuderande studenter och drygt 180 anställda.

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle är en akademi som rymmer fyra lärarutbildningar, sjuksköterskeprogram, socionomprogram, samhällsvetarprogram och två idrottstränarprogram men också en mängd fristående kurser inom olika samhällsvetenskaper, omvårdnad, medicins vetenskap och idrotts- och hälsovetenskap. Vid akademin finns ca 3000 studenter och 200 lärare. Här kan man studera, undervisa och forska i de samhällsvetenskapliga ämnena Pedagogik, Pedagogiskt arbete, Sociologi, Socialt arbete och Statsvetenskap, de vårdvetenskapliga ämnena Omvårdnad och Vårdvetenskap samt Medicinsk vetenskap, Matematikdidaktik, Naturvetenskap och Idrotts- och hälsovetenskap