Ny lärplattform - Blackboard

19 dec 2016 14:35

Efter att i många år arbetat med Fronter som lärplattform kommer vi under 2017 byta till Blackboard. Under hösten 2016 har NGL-centrum arbetat med underlaget för en upphandling av en ny lärplattform vilket resulterade i ovan nämnda plattform. Det som kommer att ske framöver är att systemet skall implementeras i våra digitala miljöer samt utformas så att det går i linje med högskolans övriga profil.

Vi hoppas och tror att vår nya plattform på olika sätt kan skapa en mer flexibel, lättarbetad men inte minst stabilare lärmiljö. En plattform är dock aldrig bättre än dess användare och det är här viktigt att kurser byggs med en pedagogisk idé över vad man önskar åstadkomma inom sitt ämne och kurs.

I det första steget kommer personalen vid NGL-centrum att utbildas så att vi i vår tur kan utbilda personalen vid högskolan. För den som är intresserad finns det möjlighet att redan nu få lite insyn i Blackboard genom att ta del av NGL-centrums första blogginlägg om detta, se mer på eDU-bloggen.

Publicerad