NGL-blogg


Utbildning i högskolans nya lärplattform

2017-01-09

NGLc:s personal ägnar nu fyra dagar i att gå igenom Blackboard för att se hur vi på bästa sätt får till en digital miljö som möter våra behov för att skapa goda förutsättningar för lärande. Personalen vid NGLc kommer att utifrån denna utbildning...


Ny lärplattform - Blackboard

2016-12-15

Högskolan Dalarna har under flera år nyttjat en lärplattform som ständigt blivit sämre och allt mer omodern. Därför har NGL-centrum fått uppdraget att upphandla en ny lärplattform och efter en lång process har vi slutligen landat i att Blackboard...

Taggar:

Språkanvändning vid distansutbildning disputerades

2015-09-22

I går disputerade Giulia Messina Dahlberg som förste doktorand i forskarskolan Teknikburna Kunskapsprocesser . Giulias sammanslagsavhandling heter  Languaging in virtual learning sites: studies of online encounters in the language-focused classroo...


Utbildning för alla – vilken plats har MOOCs i den svenska högskolan?

2015-09-18

I denna blogg har vi tidigare skrivit om MOOC-trenden (MOOC-Massive Open Online Courses) som på olika sätt utmanat högre utbildningen samtidigt som lärosäten har varit tvungna att fundera över sin roll utifrån ett globalt perspektiv. Universitetsk...


MOOC-kurser utmanas av ny form av fusk: CAMEO

2015-09-01

Massive Online Open Courses (MOOCs) har under senaste åren utvecklats till att bli en stor verksamhet där inte minst Coursera idag har närmare 1300 kurser med 121 partneruniversitet. edX har idag 643 kurser. I Sverige har MOOC-utbildningar väckt...