Konferenser

NGL-Centrum har via NGL programmet arrangerat större konferenser inom fältet för Nästa Generations Lärande. Ett begrepp som har haft stor inverkan på Högskolan Dalarnas visionsarbete under perioden 2010-2015. I visionen gick det att läsa att "Högskolan Dalarna skall vara ledande inom Nästa Generations Lärande vid 2015".

Styrgruppen för det tidigare NGL-programmet beslutade hösten 2010 att Högskolan Dalarna bör stå som värd för en konferens på temat Nästa generations lärande. Syftet med konferensen, som planerades och genomfördes februari 2012, var att etablera en arena för samtal kring pedagogisk forskning och utveckling med hjälp/stöd av teknik. Sedan dess har två ytterligare konferenser arrangerats.

Dessa konferenser har samlat lärare, forskare, pedagoger och utvecklare inom utbildningsektorn. Huvudtalare har kommit från hela världen. I november 2015 går den tredje Next Generation Learning Conference av stapeln och vi hoppas såklart på liknande lyckosamma resultat för detta evenemang som de tidigare genomförda.