Vägen in i forskarutbildningen

1. Intresseanmälan

Den som är intresserad av att ta del av utlysningar av doktorandtjänster kontaktar studierektor Renée Flacking, rfl@du.se.

2. Utlysning av doktorandtjänst

Högskolans doktorander innehar doktorandtjänst, eller annan anställning som möjliggör forskarstudier. Tjänsterna söks i öppen konkurrens vid fasta ansökningstillfällen. Tjänsten utlyses på du.se/ledigatjanster. Kravprofilen utgörs av de särskilda behörighetskraven som krävs för antagning och som finns beskrivna i Allmänna studieplanen (ASP).

3. Urval

Urval görs bland de sökande som uppfyller behörighetskraven av forskningsprofilens ledning, i samråd med akademins ledning samt studierektor.

4. Ansökan om antagning

Antagning görs i samband med anställning som doktorand. Ansökan om antagning ska göras i särskilt formulär. Vid antagningen utses handledare. Beslut om antagning fattas av Forskarutbildningsnämnden.

5. Individuell studieplan (ISP)

ISP:n, undertecknad av doktorand och samtliga handledare, ska lämnas till Forskarutbildningsnämnden senast tre månader efter antagning. ISP:n fungerar både som en plan och en redovisning över forskarutbildningens utveckling och ska därför revideras årligen.