Publikationer

Publikationer 2016 - 2017

Alatalo, Tarja. Professional content knowledge of grades one – three teachers in Sweden for reading and writing instruction : language structures, code concepts, and spelling rules, Scandinavian Journal of Educational Research, 2016, Vol. 60, No. 5, 477-499. Artikel : refereegranskat.

Alatalo, Tarja. Statliga åtgärder för att stärka lärandet i skolans tidiga år, Scira Läsning, 2016, Vol. 41, No. 2, 4-6. Artikel : populärvetenskaplig.

Alatalo, Tarja. Livet i Bokstavslandet lärarhandledning åk 1, Liber, 2016. Bok.

Alatalo, Tarja. Läsflyt – en komponent som möjliggör läsförståelseförmågan, Ingår i: Läsundervisningens grunder, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok.

Alatalo, Tarja (red). Läsundervisningens grunder, Gleerups Utbildning AB, 2016.

Alatalo, Tarja. ”Kalle, du kan ju läsa!” : Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråksutveckling, Nordic Journal of Literacy Research, 2017, Vol. 3, No. 2, 1-18. Artikel : refereegranskat.

Alatalo, Tarja. Förskollärares och grundskollärares uppfattningar om undervisning och lärande i förskoleklass, Pedagogisk forskning i Sverige, 2017, Vol. 22, No. 1-2, 79-100. Artikel : refereegranskat.

Alatalo, Tarja, Meier, Joanna, Frank, Elisabeth. Transition between Swedish preschool and preschool class : a question about interweaving care and knowledge, Early Childhood Education Journal, 2016, Vol. 44, No. 2, 155-167. Artikel : refereegranskat.

Alatalo, Tarja, Meier, Joanna, Frank, Elisabeth. Information sharing on children’s literacy learning in the transition from Swedish preschool to school, Journal of Research in Childhood Education, 2017, Vol. 31, No. 2, 240-254. Artikel : refereegranskat.

Alatalo, Tarja, Westlund, Barbro. Fokusgruppstudie om förskollärares uppfattningar om högläsning som ett redskap för att stödja barns framväxande läsförståelse i förskolan, 2017. Konferensbidrag : refereegranskat.

Alatalo, Tarja, Westlund, Barbro, Strid, Anna. Förskollärares uppfattningar om högläsningens potential som skriftspråksutvecklande pedagogik, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Alkvist, Lars-Erik. Ha mod att bruka ditt förnuft!, Dalademokraten, 2017, No. 1 mars. Artikel : populärvetenskaplig.

Alkvist, Lars-Erik. Socialdemokratin måste se rött igen, Dalademokraten, 2016, No. 29 nov. Artikel : populärvetenskaplig.

Alkvist, Lars-Erik. Fotboll som politisk propaganda, Dalademokraten, 2017, No. 4 mars. Artikel : populärvetenskaplig.

Alkvist, Lars-Erik. Simskola om klass, kön och kolonialisering, Dalademokraten, 2017, No. 11 jan. Artikel : populärvetenskaplig.

Alkvist, Lars-Erik. Reformism och revolution hänger ihop!, Dalademokraten, 2017, No. 22 jan. Artikel : populärvetenskaplig.

Allard, Karin, Wedin, Åsa. Translanguaging and social justice : The case of education for immigrant persons who are deaf or hard of hearing, Ingår i: New Perspectives on Translanguaging and Education, Multilingual Matters, 2017. Kapitel av bok.

Annerberg, Anna. Gymnasielärares skrivpraktiker : Skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola, Örebro university, 2016. Doktorsavhandling.

Axelson, Tomas. Audiovisual Storytelling and Ideological Horizons : Audiences, Cultural Contexts and Extra-textual Meaning Making, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Axelson, Tomas. Playtime! : Recension av Hultkrantz, Catharina (2014). Playtime!: en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2014, 2016.

Axelson, Tomas. The Dark Night of the Soul : Art Film, Bereavement and Complicated Audience Responses, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Axelson, Tomas. Försoning i nutida film : Exemplet Gudar och människor, Ingår i: Liv i försoning, Verbum Forlag, 2016. Kapitel av bok.

Axelson, Tomas. Film och existentiell hälsa, Ingår i: Kultur och hälsa i praktiken, Göteborgs universitet, 2016. Kapitel av bok.

Backman, Erik. Content knowledge or pedagogical pedagogic content knowledge? : Exploring learning outcomes for Australian trainee teachers in physical education, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Backman, Erik. ”Tell us what to do and how to assess!” : Swedish PE teachers’ experiences of the implementation of Support For Assessment in outdoor education, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Backman, Erik. Forskning om friluftsliv i Norge: reproduktion av det nationella eller nyfikenhet på det globala?, Malmö Högskola, 2017.

Barker, Dean, Nyberg, Gunn, Bergentoft, Helen. What would physical educators know about movement education? A review of literature, 2006-2016, Quest (National Association for Physical Education in Higher Education), 2017, 1-17. Artikel : refereegranskat.

Borg, Farhana, Vinterek, Monika, Winberg, Mikael. Assessing self-reported understanding and practices of sustainability issues among children in eco- and non-eco-certified preschools in Sweden, Leading education: The distinct contributions of educational research and researchers. 22-26 August, 2016. : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Borg, Farhana, Winberg, Mikael, Vinterek, Monika. Children’s Learning for a Sustainable Society : Influences from Home and Preschool, Education Inquiry, 2017, 1-22. Artikel : refereegranskat.

Borg, Farhana, Winberg, Mikael, Vinterek, Monika. Preschool children’s knowledge about the environmental impact of various modes of transport, Early Child Development and Care, 2017, 1-16. Artikel : refereegranskat.

Claesson, Urban. Fromme Leserkreise des 17. Jahrhunderts als Schlüssel der Reinterpretation Lutherischer Theologie an einem Beispiel aus Schweden : Jacob Boëthius, Hallesche Forschungen : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Claesson, Urban. Olof Ekman (1639–1713) – an ordinary Swedish pastor as a pioneer for pietism : Perspectives on writing ecclesiastical biographies in the tension between local and international contexts, KVHAA CONFERENCE REPORTS : 2016. Konferensbidrag.

Claesson, Urban. Drömmen om en ny människa : Samhällsteologiska perspektiv på kulturell reproduktion, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok.

Claesson, Urban (red), Åhman, Dick (red). Kulturell reproduktion i skola och nation : En vänbok till Lars Petterson, Gidlunds förlag, 2016.

Cox Eriksson, Christine. Ordförråd och ordkunskap – språkets byggstenar, Ingår i: Läsundervisningens grunder, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok.

Cox Eriksson, Christine, von Rosen, Tatjana. Early Communicative Development in Swedish Children aged 12 to 30 months, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Dahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas, Olson, Maria, Rahm, Lina, Sandberg, Fredrik. Medborgarskapandets paradoxer : Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid, Sociologisk forskning, 2017, Vol. 54, No. 1, 31-50. Artikel : refereegranskat.

Dahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas, Olson, Maria, Sandberg, Fredrik, Rahm, Lina. To belong or not to belong : negotiating citizenship in an age of migration, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Dahlstedt, Magnus, Olson, Maria. Ana's tragedy - and Europe's a contemplation over Romani, belonging and citizenship making in a Europe of migration, European Journal of Futures Research, 2016, Vol. 4, No. 16, 1-10. Artikel : refereegranskat.

Dahlstedt, Magnus, Sandberg, Fredrik, Olson, Maria, Fejes, Andreas, Rahm, Lina. Formation of respectable citizens : precarious work and uncertain futures in a f-cked up world, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Dodou, Katherina. Internationalisering genom nätbaserad kollaboration : Högskolan Dalarnas och University of Botswanas gemensamma magisterkurs i engelska: ramar och pedagogiskt mervärde, Kultur och lärande, 2016. Rapport.

Erixon, Eva-Lena. Learning activities and discourses in mathematics teachers’ synchronous oral communication online, Research in Mathematics Education, 2016, Vol. 18, No. 3, 267-282. Artikel : refereegranskat.

Erixon, Eva-Lena. Convergences and influences of discourses in an online professional development course for mathematics teachers, Nordisk matematikkdidaktikk, 2017, Vol. 22, No. 1. Artikel : refereegranskat.

Fejes, Andreas, Olson, Maria, Rahm, Lina, Dahlstedt, Magnus, Sandberg, Fredrik. Individualisation in the citizen formation in Swedish adult education, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Fejes, Andreas, Olson, Maria, Rahm, Lina, Dahlstedt, Magnus, Sandberg, Fredrik. Individualisation in Swedish adult education and the shaping of neo-liberal subjectivities, Scandinavian Journal of Educational Research, 2016, 1-16. Artikel : refereegranskat.

Gray, David. Ecocriticism and Sustainability Education : A Reflection on Teaching English Literature to Teacher Students in Sweden, 2016. Konferensbidrag.

Grundén, Helena. Diversity in meanings as an issue in research interviews, Mathematics Education and Life at Times of Crises : 2017. Konferensbidrag : refereegranskat.

Grånäs, Karin, Berglund, Mikael. Beskrivning till jordarterna i Mjällåns dalgång - från Stavre till Graningesjön, SGU Sveriges Geologiska Undersökning, 2016. Rapport.

Gustavsson, Hans-Olof, Lundgren, Mats, Lahdenperä, Pirjo. Du är inte ensam! : Interkulturell kompetensutveckling genom kollegialt lärande, Ingår i: Skolans möte med nyanlända, Liber, 2016. Kapitel av bok.

Göransson, Kerstin, Lindqvist, Gunilla, Möllås, Gunvie, Almqvist, Lena, Nilholm, Claes. Ideas about occupational roles and inclusive practices among special needs educators and support teachers in Sweden, Educational review (Birmingham), 2016. Artikel : refereegranskat.

Henriksson Persson, Anna, Olson, Maria. Att göra demokrati i samhällskunskapsundervisning på mellanstadiet, Ingår i: SO-undervisning på mellanstadiet, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok.

Hultin, Eva. Children's Democratic Experiences in a Collective Writing Process : Analysing Classroom Interaction in Terms of Deliberation, Nordic Journal of Literacy Research, 2017, Vol. 3, No. 1. Artikel : refereegranskat.

Irisdotter Aldenmyr, Sara. What values, whose perspective in social and emotional training? : A study on how ethical approaches and values may be handled analytically in education and educational research, Ethics and Education, 2016, Vol. 11, No. 2, 141-158. Artikel : refereegranskat.

Irisdotter Aldenmyr, Sara. Att undervisa om rätt och orätt : etiska begrepp som utgångspunkt för undervisning i religionskunskap, Ingår i: Religions, livsåskådningar och etik, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok.

Irisdotter Aldenmyr, Sara, Berg, Mikael. Konstruktioner av samhällsorienterade ämnen i historiedidaktisk belysning, Ingår i: SO-undervisning på mellanstadiet, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok.

Irisdotter Aldenmyr, Sara, Olson, Maria. The inward turn in therapeutic education : an individual enterprise promoted in the name of the common good, Pedagogy, Culture & Society, 2016, Vol. 24, No. 3, 387-400. Artikel : refereegranskat.

Irisdotter Aldenmyr, Sara, Olson, Maria. The therapeutic trend in youth education : A question of finding one’s ‘innermost’ in order to become more qualified collective beings in society – Sweden as a case, NERA 2016 Social Justice, Equality and Solidarity in Education : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Jeong, Hyeseung, Thorén, Bosse. Do Malay and Swedish speakers of English understand each other well? Cross-linguistic comparison for using English as an international language (EIL) [i] Malaysia is a multilingual country where other languages beside Malay, the official language, are spoken. In our study we focus on Malaysian English users whose first language is Malay., 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Johansson, Viktor. Difficulties of the Will : Philosophy of education through children's literature, Ingår i: Philosophy and Theory in Educational Research, Routledge, 2016. Kapitel av bok.

Johansson, Viktor. Imaginative Learning : Play, Picture Books and Philosophy in Early Childhood, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Johansson, Viktor. Passionate Immediacy : Wittgenstein and Cavell on Desire in Children’s Philosophizing and Early Childhood Education, 2016. Konferensbidrag.

Johansson, Viktor. Entangling Education : Messy Knowledge, Philosophical Perplexity, and Learning to Be in Early Childhood, PESA CONFERENCE Conference Proceedings 8 Dec - 12 Dec 2016 : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Johansson, Viktor. The State of the Learning Soul : An essay on Literature and Humanities in and as Educational Research, 2017. Konferensbidrag : refereegranskat.

Johansson, Viktor. The Weight of Dogmatism : Investigating "Learning" in Dewey's Pragmatism and Wittgenstein's Ordinary Language Philosophy, Ingår i: A Companion to Wittgenstein and Education, Springer Singapore, 2017. Kapitel av bok.

Jäder, Jonas, Sidenvall, Johan, Sumpter, Lovisa. Students’ Mathematical Reasoning and Beliefs in Non-routine Task Solving, International Journal of Science and Mathematics Education, 2016, 1-18. Artikel : refereegranskat.

Lahdenperä, Pirjo, Gustavsson, Hans-Olof, Lundgren, Mats, von Schantz Lundgren, Ina. The Key Role of the School Principal’s Leadership in the Schooling of Newly Arrived Immigrant Pupils in Sweden : Experiences from an Interactive Action Research Project, Open Journal of Leadership, 2016, Vol. 5, No. 1, 20-30. Artikel : refereegranskat.

Larsson, H., Nyberg, Gunn. ‘It doesn't matter how they move really, as long as they move.’ Physical education teachers on developing their students’ movement capabilities, Physical Education and Sport Pedagogy, 2016, 1-13. Artikel : refereegranskat.

Liljas, Juvas Marianne. "En ny musikuppfostran" : Reformpedagogiska anspråk i Siljanskolans bildningsinnehåll, Nordic Journal of Educational History, 2016, Vol. 3, No. 1, 47-74. Artikel : refereegranskat.

Liljestrand, Johan, Olson, Maria. The (educational) meaning of religion as a quality of liberal democratic citizenship, Journal of Curriculum Studies, 2016, Vol. 48, No. 2, 151-166. Artikel : refereegranskat.

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Fjordevik, Anneli. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 1. Anneli Fjordevik intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016.

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Mattsson, Olga. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 2. Olga Mattsson intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016.

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Rosenkvist, Wei Hing, Malmsten, Solveig. Charlotte Lindgren intervjuar Wei Hing Rosenkvist och Solveig Malmsten inför Grammatikdagen 2017 vid Högskolan Dalarna, Högskolan Dalarna, 2017.

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Saito, Rieko. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 3. Rieko Saito intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016.

Lindqvist, Gunilla, Klang, Nina, Göransson, Kerstin. Special Professions? : A Presentation of a Research Project Concerning Special Educators´ Education and Work in Sweden, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Lundgren, Mats. ”ANDT på Schemat” : Utvärdering av hur ett undervisningsmaterial om alkohol, narkotika, droger och tobak för elever i årskurs 7-9 fungerar i praktiken, 2016. Rapport.

Lundgren, Mats, Nerström, Nicola, Fändrik, Anna Karin. Yrkeselever och deras förmåga att bedöma sin egen kunskapsutveckling : En kvalitativ fallstudie av yrkeslärares kollegiala lärande och utvecklingsarbete i en forskningscirkel, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Lundgren, Mats, Nytell, Ulf. Rektorns och förskolechefens funktion för framgångsrikt kollegialt lärande, Ingår i: Att leda mot skolans mål, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok.

Lundgren, Mats, von Schantz Lundgren, Ina. När byns skola lades ned : En fallstudie av en konfliktfylld nedläggningsprocess, Nordic Studies in Education, 2016, Vol. 36, No. 4, 251-265. Artikel : refereegranskat.

Maad, Johanne. En lärorik förskolegård – pedagogisk personal i förskolan resonerar om förskolegårdens utformning, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Maad, Johanne, Matsson, Gittan. School grounds promoting health and learning – strategies and local guidelines, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Nyberg, Gunn, Larsson, Håkan. Rörelseförmåga i idrott och hälsa : En bok om rörelse, kunskap och lärande, Studentlitteratur AB, 2016. Bok.

Nyberg, Gunn, Larsson, Håkan. Physical education teachers' content knowledge of movement capability, Journal of teaching in physical education, 2017, Vol. 36, No. 1, 61-69. Artikel : refereegranskat.

Nyberg, Gunn, Meckbach, Jane. Exergames ‘as a teacher’ of movement education : exploring knowing in moving when playing dance games in physical education, Physical Education and Sport Pedagogy, 2017, Vol. 22, No. 1, 1-14. Artikel : refereegranskat.

Nyström Höög, Catharina. Den öppna myndigheten : Om nya typer av texter, buzzwords och diskursiv antagonism vid svenska myndigheter, Svenskans beskrivning 34 : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Olson, Maria (red), Irisdotter Aldenmyr, Sara (red). SO-undervisning på mellanstadiet : Forskning och praktik, Gleerups Utbildning AB, 2016.

Olson, Maria, Irisdotter Aldenmyr, Sara. Inledning : Samhällsorienterande ämnen för mellanåren, Ingår i: SO-undervisning på mellanstadiet, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok.

Olson, Maria, Irisdotter Aldenmyr, Sara. Avslutning, Ingår i: SO-undervisning på mellanstadiet, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok.

Olsson, Jan. The Contribution of Reasoning to the Utilization of Feedback from Software When Solving Mathematical Problems, International Journal of Science and Mathematics Education, 2017, 1-21. Artikel : refereegranskat.

Olsson, Jan. GeoGebra, Enhancing Creative Mathematical Reasoning, Umeå universitet, 2017. Doktorsavhandling.

Olsson, Maria. Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn : En deltagarorienterad studie, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2016. Doktorsavhandling.

Persson, Anders. Mormor, oönskade tyskar och en hänsynslös dansk : Några reflektioner om identifikation och mening, efter en kritisk läsning av en nyutgiven lärobok i historia för den svenska grundskolans mellanår, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds, 2016. Kapitel av bok.

Petterson, Lars. Sweden : the emergence of the nation state, Ingår i: The Cambridge History of Scandinavia, Cambridge University Press, 2016. Kapitel av bok.

Petterson, Lars. The education of new groups in society, Ingår i: Cambridge History of Scandinavia, Cambridge University Press, 2016. Kapitel av bok.

Ridder, Iris. The ethical aspects of using jokes for learning purposes from a historical perspectice, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Rosén, Susanne. Improvisation in drama – a space of attunement and openness for the unexpected, 2016. Konferensbidrag.

Sandberg, Fredrik, Fejes, Andreas, Dahlstedt, Magnus, Olson, Maria. Adult education as a heterotopia of deviation : a dwelling for the abnormal citizen, Adult Education Quarterly, 2016, Vol. 66, No. 2, 103-119. Artikel : refereegranskat.

Santos Muñoz, Arantxa. Attending multi-party videoconference meetings. The initial problem, Language@Internet, 2016, Vol. 13. Artikel : refereegranskat.

Santos Muñoz, Arantxa. La comprobación de los canales al inicio de encuentros por videoconferencia, Spanish in Context, 2016, Vol. 13, No. 3, 437-455. Artikel : refereegranskat.

Straszer, Boglárka, Mononen, Kaarina. Monikieliset vanhukset ja kielten resurssit: miten omaa kielellistä todellisuutta ja kielihistoriaa kuvataan haastattelussa? : Flerspråkiga äldre och språkliga resurser: hur beskrivs den egna språkliga verkligheten och språkbiografin i intervjuer?, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Straszer, Boglárka, Rosén, Jenny. Skriva på engelska : Forskares villkor, språkliga resurser och strategier under skrivandet av en vetenskaplig artikel, ASLA 2016: Språk och norm : 2016. Konferensbidrag.

Straszer, Boglárka, Rosén, Jenny. The question of policy in linguistic ethnography, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Straszer, Boglárka, Rosén, Jenny. Skriva på engelska - Forskares villkor, språkliga resurser och strategier under skrivandet av en vetenskaplig artikel, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Sumpter, Lovisa. Investigating upper secondary school teachers’ conceptions : is mathematical reasoning considered gendered?, International Journal of Science and Mathematics Education, 2016, Vol. 14, No. s2, 347-362. Artikel : refereegranskat.

Sumpter, Lovisa. ‘Boys press all the buttons and hope it will help’ : Upper secondary school teachers’ gendered conceptions about students’ mathematical reasoning, International Journal of Science and Mathematics Education, 2016, Vol. 14, No. 8, 1535-1552. Artikel : refereegranskat.

Teledahl, Anna. How young students communicate their mathematical problem solving in writing, International journal of mathematical education in science and technology, 2016, 1-18. Artikel : refereegranskat.

Teledahl, Anna. Knowledge and writing in school mathematics : a communicational approach, Örebro university, 2016. Doktorsavhandling.

Thorp, Robert. Uses of history in history education, Umeå universitet, 2016. Doktorsavhandling.

Thorp, Robert. Historiemedvetande, historiska medier och historieundervisning, Ingår i: Umeå Studies in History and Education, Umeå universitet, 2016. Kapitel av bok.

Thorp, Robert. Deconstructing Karlsson, part 1: historical consciousness, Historical Encounters, 2017, Vol. 4, No. 2, 1-10. Artikel : refereegranskat.

Thorén, Bosse. Kärnan i uttalsundervisning : Vad bör lärare prioritera?, Ingår i: Flerspråkighet som resurs, Liber, 2016. Kapitel av bok.

Thorén, Bosse. Kärnan i uttalsundervisning : Vad bör lärare prioritera?, Ingår i: Flerspråkighet som resurs – Symposium 2015, Liber, 2016. Kapitel av bok.

Thorén, Bosse, Jeong, Hyeseung. Difference in L1 and L2 speakers’ temporal realizations of Swedish stressed syllables, 2016. Konferensbidrag.

Torpsten, Ann-Christin, Warren, Anne Reath, Straszer, Boglárka, Lindahl, Camilla, Siekkinen, Frida, Svensson, Gudrun, Rosén, Jenny, Allard, Karin. Transspråkande : En holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik, Lisetten, 2016, No. 2, 32-33. Artikel : populärvetenskaplig.

Viberg, Olga, Berg, Lovisa. Students' perspectives on the use of technology in Online International Collaborative Learning Environment : A case from Sweden and Somaliland, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Vinterek, Monika. Populäre Geschichtsmagazine in Schweden : Mächtige Männer, nackte Frauen und Krieg, Ingår i: Populäre Geschichtsmagazine in internationaler Perspektive, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok.

Vinterek, Monika, Donelly, Debra, Thorp, Robert. Narrating the nation : Swedish and Australian pre-service history teacher’s conceptualisation of their national history., 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Vinterek, Monika, Lindmark, Daniel. Forskarskolors bidrag till akademi och skola : Intentioner och erfarenheter, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok.

Vinterek, Monika, Reynolds, Ruth. Yngre elevers kartkunskaper och uppfattningar om olika delar av världen i geografiämnet, Ingår i: SO-undervisning på mellanstadiet, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok.

von Ahlefeld Nisser, Désirée. Professional collaborative consultation and its relation to an inclusive school culture – how can it be understood? Experiences from a research project., 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Wedin, Åsa. Språkande i förskolan coh grundskolans tidigare år, Studentlitteratur, 2017. Bok.

Wedin, Åsa. زمان و فیربوونئاخافتن له زاروخانه و سالانی به رایی فیرگه دا, www.bradost.net, 2016. Bok.

Wedin, Åsa. Arbete med identitetstexter : Flerspråkigt skrivande för identitetsförhandling och engagemang, Nordand, 2017, No. 01. Artikel : refereegranskat.

Wedin, Åsa. Identitetsförhandling och skrivande : Flerspråkighet som resurs i klassrummet, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Wedin, Åsa. Skrift och flerspråkighet : Grundläggande litteracitet för nyanlända ungdomar, 2017.

Wedin, Åsa. Att stötta och utveckla muntlighet i klassrummet, 2016.

Wedin, Åsa, Hermansson, Carina, Holm, Lars. Analyzing Literacy Education : The Scandinavian Scene, Language and Education, 2017, 1-5. Artikel : refereegranskat.

Wedin, Åsa, Rosén, Jenny, Rasti, Sori, Hennius, Samira. Grundläggande litteracitet : Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk, 2016. Rapport.

Yoxsimer Paulsrud, BethAnne (red), Rosén, Jenny (red), Straszer, Boglárka (red), Wedin, Åsa (red). New Perspectives on Translanguaging and Education, Multilingual Matters, 2017.

Ädel, Annelie. Review of Salazar, Danica. Lexical Bundles in Native and Non-native Scientific Writing : Applying a Corpus-Based Study to Language Teaching, John Benjamins Publishing Company, 2016.

Ädel, Annelie. Remember that your reader cannot read your mind : Problem/solution-oriented metadiscourse in teacher feedback on student writing, English for specific purposes (New York, N.Y.), 2017, Vol. 45, 54-68. Artikel : refereegranskat.

Tidigare publikationer