Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning (NLS)

Reportage om symposiet. (klicka)

 

Symposium vid Högskolan Dalarna 30-31 januari 2017

Tema: Vad är de stora utmaningarna för läs- och skrivforskningen just nu?

Måndag 30 januari

Öppen forskningskonferens i Föreläsningssal 6, Campus Falun

Anmälan görs till Sofia Walter swl@du.se senast 23 januari 2017

 Kl 13.30-14.00 Kaffe och smörgås

Kl 14.00-14.10 Öppning av konferens docent i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, Tarja Alatalo

Kl 14.10-14.35 Presentation av professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, Åsa Wedin: Identitets-förhandling och skrivande. Flerspråkighet som resurs i klassrummet

Kl 14.40-15.05 Presentation av docent i språkvetenskap vid Lunds universitet, Victoria Johansson: Om hur barn skapar sin text

Kl 15.10-15.35 Presentation av lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet, Barbro Westlund: Kursplanen i svenska som stöd- eller styrdokument

Kl 15.40-16.05 Presentation av doktorand vid Niilo Mäki institutet, Jyväskylä universitet, Pia Vataja: Verktyg för bedömning av läs- och skrivförmåga

Kl 16.10-17.00 Paneldiskussion på temat ”Vad är de stora utmaningarna för läs- och skrivforskningen just nu?” I panelen:

Docent i språkdidaktik vid Umeå universitet Eva Lindgren (flerspråkigt skrivande)

Lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet Maria Rasmusson (digital läsning)

Lektor i svenskdidaktik vid Uppsala universitet Åsa af Geijerstam (skrivande i olika ämnen)

Moderator: Victoria Johansson

 

 

Tisdag 31januari 2017 Nätverkskonferens med forskningspresentationer

Följande forskare presenterar sin forskning:

Linda Fälth, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet

Eva Lindgren, docent i språkdidaktik vid Umeå universitet

Oddny Solheim & Kjersti Lundetre, lektorer i pedagogik vid Universitetet i Stavanger

Per Henning Uppstad, professor i språkvetenskap vid Universitetet i Stavanger

Maria Rasmusson, lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet

Catharina Tjernberg, lektor i pedagogik vid Karlstads universitet

Ann-Katrine Risberg, doktorand vid Niilo Mäki institutet, Jyväskylä universitet

Åsa af Geijerstam & Jenny Wiksten Folkeryd lektorer i svenskdidaktik vid  Uppsala universitet

Tarja Alatalo, docent i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna

 

Presentationerna utvecklas och skrivs som kapitel/artiklar i en antologi med titeln ”Utmaningar för läs- och skrivforskningen”. Syftet är att nå lärarstuderande och verksamma lärare med senaste nordiska läs- och skrivforskningen.

Symposiets ledare: Tarja Alatalo

tao@du.se

Victoria Johansson

victoria.johansson@ling.lu.se