Magister- och masterprogram i Pedagogiskt arbete

På flera lärosäten finns magister- eller masterprogram i Pedagogiskt arbete, som förberedelser för forskarstudier i ämnet. Se länkarna till höger för information om dessa program.