Tidigare konferenser

2013 hölls den första nationella forskningskonferensen i Pedagogiskt arbete i Falun. Värdhögskola var Högskolan Dalarna. Se länken till höger för infomation om konferensen.

2015, i augusti, hölls den andra nationella forskningskonferensen i Pedagogiskt arbete på Karlstads universitet.