Nationellt nätverk för Pedagogiskt arbete

Välkommen till sidan för det nationella nätverket för Pedagogiskt arbete.

Denna hemsida är en samlingsplats för information om Pedagogiskt arbete. Här representeras de lärosäten där Pedagogiskt arbete förekommer som ämne på grundnivå, på avancerad nivå, som forskarutbildningsämne och/eller som forskningsmiljö.

Idag finns Pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Karlstad universitet, Linköpings universitet och Umeå unviversitet. Forskarutbildning i ämnet finns i Karlstad, Linköping/Norrköping och Umeå. Länkarna i högermenyn leder vidare till information om ämnet, miljön, alternativt forskarutbildningen i ämnet vid dessa olika lärosäten.

I vänstermenyn återfinns förutom menyn Aktuellt, information om magister- och masterutbildningar samt information om nya avhandlingar i ämnet. Här finns också rubriken Tidigare konferenser med information om 2013 års nationella forskningskonferens i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, som var den första i sitt slag.

Kontaktperson vid Högskolan Dalarna är ämnesföreträdare för Pedgaogiskt arbete, Maria Olson, maol@du.se