Nationella och internationella nätverk

Här är en förteckning, i bokstavsordning, över olika nationella och internationella nätverk inom vilka profilens forskare är verksamma.

 

ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) - den svenska avdelningen inom AILA (Association internationale de linguistique appliquée)

CCD (Communication, Culture and Diversity)

CLIL ReN (The Research Network on Content and Language Integrated Learning and Immersion Classrooms) 

CLISS (Content and Language Integration in Swedish Schools)

Early Childhood Research (inom NERA, Nordic Educational Research Association) 

FinRa (Finnish Reading Association) 

FND (Föreningen för Naturvetenskapernas Didaktik)

HERMES (Historical experience, Representaion media, Education, Society)

InSEA (International Society for Education through Art)

Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung, universitetet Halle Wittenberg (Urban Claesson samverkar - religion och utbildningshistoria)

ISREV (International Seminar on Religious Education and Values)

Learning and Development in Early Childhood inom EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) 

Learning and Teaching in Culturally Diverse Settings inom EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) 

Nationellt literacynätverk.

Nationellt näverkt för lärarutbildare med fokus på specialpedagogik (Högskolan Dalarna, Mälardalens Högskola, Örebro universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet)

Nationellt nätverk - Specialpedagogik och kvalificerade samtal (Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Mälardalens Högskola, Stockholms universitet, Örebro universitet, Malmö Högskola, Göteborgs universitet)

NCRE (Nordic Conference on Religious Education) (Länk till senaste konferensen)

Network of Value Issues and Social Relations in Education (inom NERA, Nordic Educational Research Network) 

Network of Inclusive Education (inom NERA, Nordic Educational Reasearch Network)

NFPF/NERA (Nordisk forening for pedagogisk forskning/Nordic Educational Research Association)

NFR (Nationellt forum för religionsdidaktisk/ -pedagogisk forskning) 

NNMPF (Nordic Network for Music Educational Research)

NLS (Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning) 

Nordiskt nätverk för andraspråksforskning.

Nordiskt närverk för specialpedagogik och kvalificerade sammtal (Högskolan Dalarna, Åbo Akademi, Universitetet i Tromsö)

NORME (Nordic Society for Research in Mathematics Education)

Nätverk för lärarutbildare i svenska som andraspråk.

SCIRA (Swedish Coundil of the International Reading Association) 

SMDI (Svenska med didaktisk inriktning)

SMdF (Svensk förening för MatematikDidaktisk forskning)

SMEER (The Centre of Science, Mathematics and Engineering Research)

SWERA (Swedihs Educational Research Association)