Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/ -pedagogisk forskning 2017

Den 28-29 september äger NFR:s höstmöte/årsmöte rum på Högskolan Dalarna, campus Falun.

Tillfälle kommer att ges för presentation av texter och annat. Mer information läggs in senare.

För vidare information om NFR, se webbsidan:

http://idpp.gu.se/samverkan/natverk/nfr

Lokal kontaktperson för NFR:s höst/årsmöte vid Högskolan Dalarna: Maria Olson, maol@du.se,