Konferens om litteraturdidaktik 6-7 okt 2017 i Jönköping

Högskolan Dalarna och Jönköpings Univeristy arrangerar en konferens om litteraturstudiers betydelse för språkutbildning, i Jönköping 6-7 oktober 2017.

 

Litteraturstudiers be¬tydelse för språkutbildning: litteraturdidaktiska perspektiv för ungdomsskola och högskola. Konfe¬rensen tar sin utgångspunkt i didaktikens varför: varför ska vi undervisa i litteratur, vad är litteraturstudiers värde och funktion för språkutbildningar och vad har olika värderingar för konsekvenser för litteraturdidaktikens vad och hur? Vår ambition är att se litter¬aturdidaktiken som en angelägen fråga för såväl lärarutbildningen – och i förlängningen i ung¬domsskolan – som för litteraturstudier inom akademiska språkämnen.

Läs mer. Klicka här: konferensens webbplats