Doktorandmiljön för förskoleforskning


Under internatdagar vid Högskolan Dalarna i januari 2013 gästades doktorandmiljön av professor Sven Persson från Malmö Högskola. På bilden i bakre raden från vänster: Leif Marklund, Kenneth Eklund; Sven Persson. Monika Vinterek, Liliann Sundling Molin Annika Eriksson.
Främre raden från vänster: Elin Eriksson, Anna Rantala, Farhana Borg, Katarina Emmoth, Elisabeth Lindgren Eneflo, Nadia Lebedeva.

Högskolan Dalarna och Umeå universitet har inlett ett samarbete för att skapa en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö med inriktning mot förskolans verksamhet. Tanken med miljön är att den skall kunna bistå doktorander i deras utbildning, men också att kunna bidra till en förstärkt forskning till stöd för förskollärarutbildning och förskolans verksamhet. Den forskning som bedrivs inom miljön syftar till ökad förståelse av förskolan och dess roll för barns lärande och utveckling.

Projekten inom miljön berör tankar och teorier om, planering för samt interaktion och aktiviteter inom en institutionell ram för yngre barn. Doktorandmiljön leds av professor Monika Vinterek, vid Högskolan Dalarna/Umeå universitet och Kenneth Ekström, biträdande lektor vid Umeå universitet.

Fem av miljöns doktorander är knutna till Högskolan Dalarna:

  • Farhana Borg
  • Elin Eriksson
  • Elisabeth Eneflo-Lindgren
  • Maria Fredriksson Sjöberg 
  • Nadezda Lebedeva

Pågående projekt inom doktorandmiljön för förskoleforskning