Disputationer och andra nyheter

Här publiceras information om disputationer och andra nyheter gällande forskare inom profilen Utbildning och lärande

 

 

Doktoranden Megan Case vill öka språkkunskaperna i forskarvärlden. (feb 2017)

När kvinnor lyfter - forskningsmedel beviljat för projekt (jan 2017)

Anna Annerberg disputerar på avhandlingen Gymnasielärares skrivpraktiker. (dec 2016)

Att läsa eller inte läsa - beviljade medel för forskning om grundskolans läspraktiker (nov 2016)

Ansökan om egen forskarutbildning lämnas in. (okt 2016)

Anna Teledahls disputation  

Anna Teledahl disputerar i matematikdidaktik på avhandlingen Knowledge and Writing in School Marthematics - A Communicational Approach (okt 2016)

Maria Olsson disputerar i pedagogik på avhandlingen Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med "alla" barn. (sept 2016)

Ny forskarskola i samarbete med Umeå universitet (sept 2016)

Robert Thorp disputerar på avhandlingen Uses of histori in history education (sept 2016)

Sören Höbergs disputation

Sören Högberg disputerar på avhandlingen Om lärarskapets moraliska dimensioner. (dec 2015)